Afhalen enkel na afspraak!

Privacy en cookiebeleid

Versie: 1.01 - 10/09/2018

Bij het gebruik van onze diensten en producten verzamelen we persoonlijke informatie over u. Zo verzamelen we de door u verstrekte gegevens, waaronder uw naam, adres en e-mailadres, voor het doen van betalingen en het verstrekken van informatie over door u aangeschafte producten en diensten. Daarnaast verzamelen we gegevens van ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van Bikes2Bits websites om onze dienstverlening te optimaliseren. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze moeder-, dochter- en/of zustermaatschappijen. Dit zijn bedrijven die 100% bij ons horen, en even zorgvuldig met uw persoonlijke informatie omgaan.

We zullen de door u verstrekte informatie gebruiken om u nieuwsbrieven met betrekking tot diensten en producten van Bikes2Bits te sturen en aanbiedingen van Bikes2Bits websites te doen, waarvan we denken dat u ze interessant vindt. Met uw toestemming zullen we u tevens aanbiedingen toesturen van externe organisaties. In dat geval zullen uw gegevens te allen tijde bij ons blijven en niet worden gedeeld met deze externe organisaties. Alleen om u gratis voorzieningen, zoals whitepapers en expertanalyses, te kunnen leveren, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie delen met onze externe partners. Dit zullen we pas doen nadat u daarmee van tevoren hebt toegestemd. Mocht u geen e-mailberichten willen ontvangen, dan biedt Bikes2Bits u de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen en/of u af te melden voor verder ontvangst van e-mails.

Om onze diensten op een gebruiksvriendelijke manier te leveren en om onze nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses, kunnen ‘cookies’ op uw computer, smartphone of tablet worden geplaatst. Als u cookies accepteert, zijn de diensten van Bikes2Bits gemakkelijker te gebruiken. Maar ook als u cookies weigert kunt u de diensten van Bikes2Bits blijven gebruiken. In dat geval worden bijvoorbeeld uw inloggegevens niet bewaard. Dit betekent dat u vaker (opnieuw) moet inloggen.

Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt onder verantwoordelijkheid van Bikes2Bits. We hebben ervoor gezorgd dat uw persoonlijke informatie niet zomaar kan worden gestolen. Dit is een van onze hoogste prioriteiten.
We vinden het belangrijk dat u weet hoe we met uw persoonlijke informatie omgaan. U kunt ons daarom vragen welke informatie we van u hebben vastgelegd en ons verzoeken bepaalde informatie te wijzigen of te wissen. We zullen dan beoordelen of bepaalde informatie moet worden gewijzigd of gewist en zullen dat aan u laten weten.

In ons Privacy Statement leggen we uitgebreider uit welke gegevens van u worden verzameld en met welk doel. We raden u daarom aan het Privacy Statement aandachtig door te nemen.


PRIVACY STATEMENT

Bikes2Bits respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement legt Bikes2Bits uit welke gegeven wij over u verwerken en met welk doel. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.


Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Bikes2Bits?

Verstrekte gegevens

Bikes2Bits verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer en faxnummer, financiële gegevens noodzakelijk voor  het doen van betalingen en informatie over de producten en diensten van Bikes2Bits die u hebt aangeschaft. Als u zich registreert, zullen wij u ook vragen een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor als u in de toekomst toegang wilt krijgen tot de desbetreffende website(s).

Klikgedrag

Bikes2Bits probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert Bikes2Bits gebruikersgegevens van ontvangers van Bikes2Bits nieuwsbrieven en van bezoekers van Bikes2Bits websites. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Verderop kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft Bikes2Bits bepaalde informatie nodig. Bikes2Bits verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie bestaat uit:
•    het type device (o.a. tablet of smartphone);
•    het IP-adres (en geolocatie) van uw randapparatuur
•    het besturingssysteem dat uw device gebruikt
•    de pagina’s die u bezoekt
•    hoe u uw weg vindt op de website.

Voor welke doeleinden zal Bikes2Bits uw persoonsgegevens verwerken?

Bikes2Bits zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
•    om u via de websites diensten aan te bieden;
•    om u de producten waarop u bent geabonneerd en/of die u heeft aangeschaft toe te zenden;
•    om uw betalingen voor de gekochte producten te verwerken;
•    om u berichten toe te sturen en contact met u op te nemen over de aangeboden en/of afgenomen diensten;
•    om u op de hoogte te houden van eigen, gelijksoortige producten en diensten van Bikes2Bits en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;
•    om u te benaderen voor interessante acties, opiniepeilingen en promotionele kansspelen van Bikes2Bits en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;
•    om u te benaderen voor interessante seminars en tentoonstellingen georganiseerd door Bikes2Bits en/of en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;
•    om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen;
•    om u berichten van derde partijen toe te zenden indien u daar voorafgaande toestemming voor heeft verleend;
•    om de diensten beter op uw wensen en interesses aan te laten sluiten door op basis van uw gebruik van de website een profiel van u op te stellen.

Gegevensverwerking in België en overdracht aan leden van de groep in het buitenland

Bikes2Bits kan uw persoonsgegevens verstrekken aan haar moeder-, dochter- en/of zustermaatschappijen voor de bovenstaande doeleinden. Uw persoonsgegevens worden eerst opgeslagen op servers van Bikes2Bits in België en kunnen vervolgens worden overgedragen aan andere moeder-, dochter- en zustermaatschappijen van Bikes2Bits. Daarvandaan kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere leden van Bikes2Bits voor de hierboven beschreven doeleinden.
We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Gebruik van gegevens voor Direct Marketing doeleinden

Bikes2Bits zal de door u verstrekte en in een klantprofiel opgeslagen informatie gebruiken om u nieuwsbrieven van Bikes2Bits te sturen en aanbiedingen van een van de sites van Bikes2Bits waarvan Bikes2Bits denkt dat ze u zullen interesseren.
Bovendien is het zo dat als u akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van externe organisaties, uw persoonsgegevens bij Bikes2Bits blijven, die u de aanbiedingen van de derden zal sturen. Behalve in het hieronder uitgelegde geval met betrekking tot de levering van gratis voorzieningen, zullen uw persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan dergelijke externe organisaties.
Bikes2Bits biedt u de mogelijkheid te allen tijde uw voorkeuren te wijzigen en zal u in elke nieuwsbrief of e-mail die u via elektronische weg wordt toegezonden herinneren aan de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen en om u af te melden voor verder ontvangst van e-mails. Indien u geen e-mail wenste te ontvangen van Bikes2Bits, kunt u zich nu ook afmelden via info@bikes2bits.be
U kunt ook te allen tijde uw wensen aan ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Als het bedrijf dat deze website beheert, verkocht wordt, dan zullen de relevante lijsten van geregistreerde bezoekers en andere persoonsgegevens van onze abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Bikes2Bits kan daarnaast uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).
Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat Bikes2Bits uw persoonsgegevens verstrekt als Bikes2Bits hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is ter verdediging van onze rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Wat zijn en hoe gebruikt Bikes2Bits ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.
Cookies van Bikes2Bits
Bikes2Bits maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal Bikes2Bits dat niet doen.
Cookies van derde partijen
Tracking cookies
Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen derden “tracking cookies” op uw computer plaatsen. Met behulp van deze cookies wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt van het netwerk van Bikes2Bits en welke pagina’s u bezoekt uit het netwerk van de adverteerders. Ook worden uw kliks in de nieuwsbrief bijgehouden. Het klikgedrag van ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van websites van Bikes2Bits wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van nieuwsbrieven en de websites gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen onze nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk worden afgestemd op en aangepast aan uw belangstelling, bijvoorbeeld door informatie in de volgorde van uw interesse te presenteren. Ook kan deze informatie gebruikt worden om een klantprofiel te maken en om de inhoud van diensten, nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op zaken waar u belangstelling voor hebt.
Analytics cookies
Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. U kunt de browser-plugin hier downloaden.
 Social plug ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kunt t – als u dat wilt – informatie op de website met anderen delen  dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Hoe gebruikt Bikes2Bits cookies?
Andere cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze websites te vinden. Hiermee kunnen we de websites zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw emailadres is.
Tot slot worden op onze sites cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook die cookies registreren geen persoonsgegevens en zijn gekoppeld aan uw browser, niet aan u zelf. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites zo veel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Ook dienen deze cookies soms om te onthouden dat u een bepaalde advertentie al heeft gezien. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat uitingen niet steeds opnieuw worden getoond aan dezelfde bezoeker.
Waarom zou ik cookies toestaan?
Cookies zijn een belangrijk instrument voor onze adverteerders om hun boodschap toe te snijden op uw interesses. Dat zorgt er voor dat wij voldoende inkomsten kunnen genereren om onze kwalitatief hoogwaardige websites gratis toegankelijk te houden voor onze bezoekers.
Het blokkeren van cookies zorgt er overigens niet voor dat u geen reclame meer te zien krijgt. De advertenties zijn alleen niet toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.
Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt
Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Op de websites van Bikes2Bits kunt u hyperlinks aantreffen waarmee u de website van Bikes2Bits verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Bikes2Bits heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van Bikes2Bits heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Bikes2Bits zijn verkregen. Bikes2Bits accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

 Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Bikes2Bits. Bikes2Bits zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Hoe lang bewaart Bikes2Bits uw persoonsgegevens?
Bikes2Bits bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Bikes2Bits over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met Bikes2Bits door een mail te sturen naar info@bikses2bits.be
Bikes2Bits zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of Bikes2Bits persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Bikes2Bits  u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Bikes2Bits over u verwerkt.
U kunt Bikes2Bits aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Bikes2Bits zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Bikes2Bits aan uw verzoek zal voldoen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Zoek een part nr. of onderdeel